Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu przypomniał, że w ostatnim czasie została przyjęta ustawa dotycząca dopłat dla spółek zajmujących się dystrybucją węgla. Widzimy, że w zakresie sektora prywatnego nie ma tak dużego zainteresowania w korzystaniu z tego systemu. Nie możemy czekać dalej, czy takie zainteresowanie się pojawi, czy nie" - podkreślił Müller.

Reklama

Poinformował, że rząd wypracowuje nowe rozwiązania, które będą przedmiotem obrad wtorkowej Rady Ministrów. Będziemy jutro na rządzie omawiać nowe rozwiązania służące temu, aby zrekompensować wyższe ceny węgla bezpośrednio dla obywateli. W tej chwili trwa finalizacja prac w tym zakresie - powiedział.

Dodał, że na ten temat dyskutowano też podczas poniedziałkowego posiedzenia poświęconego sytuacji na rynku węgla z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina oraz szefów spółek PGG, PGE, Węglokoksu.

Ustawa nie wypełnia luki

Robimy wszystko, by dostępność węgla była na wysokim poziomie, ale również, by stworzyć system rekompensat, który umożliwi odpowiednią dostępność węgla pod kątem finansowym, czyli z jednej strony dostępność - za to odpowiadają spółki Skarbu Państwa i Ministerstwo Infrastruktury pod kątem dystrybucji, a z drugiej strony dostępność cenowa - tu system odpowiedniego finansowania z budżetu państwa - powiedział rzecznik rządu.

Doprecyzował, że za projekt, który ma być omawiamy podczas wtorkowego posiedzenia rządu, odpowiadają dwa resorty: klimatu i aktywów państwowych.

12 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa zakłada, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym (lub wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem) wyniesie nie więcej niż 996,60 zł.

Ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż 1073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego.