Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie.

Reklama

Wyrażam uznanie dla pozytywnej @EU_Commission w sprawie statusu 🇺🇦 jako kandydata. Jest to pierwszy krok na drodze do członkostwa w UE, który z pewnością przybliży nasze zwycięstwo. Wdzięczni dla
@vonderleyen i wszystkich członków KE za historyczną decyzję. Spodziewam się pozytywnego wyniku #EUCO w przyszłym tygodniu -
napisał na swoim koncie na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

Kształtowanie się historii Europy. Witamy pozytywną opinię @EU_Commission, w której stwierdza, że Ukraina powinna otrzymać status kandydata do UE, zostanie przedstawiona na szczycie UE #EUCO w przyszłym tygodniu. Będzie to wyraźny dowód europejskiego przywództwa i ogromny impuls dla dalszych przemian na Ukrainie - napisał na swoim koncie na Twitterze Dmytro Kuleba.

Reklama

Mołdawia w kolejce do UE

Komisja Europejska zarekomendowała w piątek przyznanie Mołdawii statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej - poinformowała o tym na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; (mołdawska) polityka makroekonomiczna była prowadzona racjonalnie i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE - powiedziała von der Leyen.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata przy założeniu, że w wielu obszarach zostaną podjęte kroki - dodała.

Reklama

Co z Gruzją?

Komisja Europejska zaleciła w piątek przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do UE. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy kraj ten rozwiąże kilka priorytetowych kwestii - poinformowała Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska ocenia, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju. Osiągnęła dobry stopień stabilności makroekonomicznej i ma solidne osiągnięcia w zakresie polityki gospodarczej i sprzyjające otoczenie biznesowe, ale potrzebne są dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie jej gospodarki rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE - powiedziała von der Leyen.

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata, gdy zajmie się kilkoma priorytetami - oceniła.