W marcu br. CCGT Ostrołęka - spółka celowa Energi - wydała tzw. polecenie rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy - GE Power oraz General Electric Global Services - przy budowie elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto w Ostrołęce.

Reklama

"Podsumowując, wskazać należy, że decyzja o budowie w Ostrołęce nowego, dużego źródła wytwórczego była podyktowana realnymi potrzebami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dlatego kontynuowana jest z maksymalnym wykorzystaniem prac wykonanych już w związku z projektem węglowym, w nowej formule, która stanowi realny przejaw trwającej w Polsce transformacji energetycznej" - czytamy w stanowisku Energi.

Zmiana technologii

W czerwcu 2021 r. CCGT Ostrołęka podpisała z generalnym wykonawcą budowy elektrowni - firmą GE Power aneks do dotychczasowej umowy, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową. Wartość aneksu dotyczącego budowy elektrowni gazowej szacowana jest na ok. 2,5 mld zł i będzie o połowę niższa niż kontaktu na budowę elektrowni węglowej.

"Po przejęciu kapitałowym Energi przez Grupę Orlen dokonano konwersji technologicznej projektu. Kontynuacja projektu w technologii gazowej realizowana jest w warunkach zapewnienia pełnego finansowania inwestycji. Przeprowadzone analizy wskazują na rentowność inwestycji i pokrycie również poniesionych dotychczas kosztów związanych z rozliczeniem prac przy realizacji inwestycji w technologii węglowej" - czytamy dalej.

Reklama

Energa wskazała też, że udział i wygrana w aukcji głównej rynku mocy na rok dostawy energii począwszy od 2026 r. dwóch planowanych bloków gazowo-parowych (CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz), umożliwiło spółce celowej Elektrownia Ostrołęka wypowiedzenie, bez konsekwencji w postaci kar umownych, umowy mocowej zawartej w 2018 r. dla projektu węglowego.

Reklama

"Budowa bloku energetycznego w Ostrołęce to priorytetowa inwestycja o charakterze strategicznym, która w sposób efektywny pozwoli zmniejszyć ryzyko deficytu mocy w Krajowym Systemie Energetycznym po 2025 r. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji w Ostrołęce uzasadniona była rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Natomiast dokonana konwersja projektu z technologii węglowej na gazową podyktowana była z kolei niezależną od inwestorów zmianą czynników regulacyjnych i biznesowych" - napisano w stanowisku.

"Potwierdzeniem słuszności konwersji technologicznej bloku w Ostrołęce jest też reakcja ekspertów, analityków bankowych i rynku, którzy decyzję tę ocenili jako pozytywną. Co więcej, inwestycja w blok gazowo-parowy nabrała jeszcze większego znaczenia w świetle przyjętego w lipcu 2021 r. przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego określanego jako 'Fit for 55'. Jeszcze bardziej wyostrza on kierunek polityki Unii Europejskiej w kierunku ograniczania wpływu działalności człowieka na klimat. Dokument zakłada redukcję emisji CO2 na całym obszarze UE o 55% do 2030 roku, co wymagać będzie znaczącego rozwoju OZE. W związku z tym, w polskim systemie elektroenergetycznym, rola stabilnych i elastycznych, a przy tym niskoemisyjnych źródeł gazowych będzie jeszcze większa" - wskazano.

Działania "wpisują się w strategiczne plany rządu"

"Oprócz wspomnianej konwersji technologicznej planowanego bloku w Ostrołęce, działania Energi wpisują się w strategiczne plany polskiego rządu dotyczące transformacji polskiego sektora energetyki węglowej poprzez uczestnictwo w tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jej częścią ma być zmodernizowana w ostatnich latach pod kątem wysokich rygorów środowiskowych Elektrownia Ostrołęka B" - podała też Energa.

"Jednocześnie blok typu CCGT w Ostrołęce w przyszłości będzie miał też możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. wodorem lub biometanem. Dzięki temu realizacja tej inwestycji jest realnym przejawem trwającej w Polsce transformacji energetycznej, ukierunkowanej na nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania" - stwierdzono również.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r