Wzrost stóp procentowych wyraźnie poprawił wyniki banków. W lutym (dane z marca zostaną zaprezentowane w maju) wynik banków sięgnął 4 mld 124 mln zł w stosunku do 2 mld 089 mln zł na koniec lutego 2021 r. – wynika z danych NBP. Wzrost wyników banków sięgnął więc ponad 97 proc.

Reklama

Źródło poprawy wyników

Głównym źródłem poprawy wyników banków jest wzrost wyniku odsetkowego. W lutym br. wynik ten przekroczył poziom 12,79 mld zł, tymczasem rok wcześniej było to 7,92 mld zł. Tym samym wynik odsetkowy powiększył się o ponad 61 proc. Z kolei koszty odsetkowe wzrosły w jeszcze większym stopniu, bo o prawie 170 proc., do ponad 2 mld zł w lutym bieżącego roku z 744 mln zł w lutym 2021. Bankom udało się poprawić przychody z opłat i prowizji – wpływy z tego źródła wyniosły ponad 3,82 mld zł w lutym 2022 r. wobec 3,28 mld zł w lutym 2021 r.

Cykl podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w ubiegłym roku, zadziałał pozytywnie na wyniki banków już w ubiegłym roku. Banki – wg danych NBP – rok 2021 zakończyły na plusie, ich zysk wyniósł ponad 8,93 mld zł. To spora poprawa w stosunku do wyniku roku 2020 – wtedy banki odnotowały stratę rzędu -337 mln zł.

Reklama

Poziom sprzed pandemii poza zasięgiem

Jednak wynik banków z 2021 r. jest daleki od osiąganego przez banki przed wybuchem pandemii. W roku 2019 wynik banków sięgał 13,77 mld zł, a w 2018 r. – nieco ponad 13,05 mld zł.

Urealnione stawki lokat

Jak mówił w poniedziałek podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, banki komercyjne nadmiernie korzystają z rosnących stóp procentowych. Według szefa rządu powinny być urealnione stawki lokat bankowych na poziomie co najmniej 3-4 procent.

Morawiecki ocenił, że "w ślad za wzrostem oprocentowania obligacji, także dla obywateli polskich, natychmiast powinny pójść lokaty i depozyty dla zwykłych Polaków, dla polskich rodzin, dla polskich małych i średnich przedsiębiorców". Nie czekajcie dłużej, ponieważ jest to nadmierny zysk, który pojawia się w waszych portfelach, niesprawiedliwy zysk - powiedział.

Jestem przekonany, że te zerowe czy jednoprocentowe depozyty przejdą za chwilę do przeszłości i pojawią się realne, dobre stawki dla lokat bankowych, co najmniej 3-4 procentowe, które muszą podążać w ślad za rosnącą stopą referencyjną banku centralnego - stwierdził premier.