Premier powiedział, że Rada Ministrów zdecyduje na środowym posiedzeniu o powiększeniu budżetu na program Kolej Plus. Będzie to - zapowiedział - "zwiększenie budżetu dwukrotne, o kolejne 5,5 mld zł, do ponad 11 mld zł". "To jest budżet na inwestycje, budżet rozwojowy - podkreślał. Jak mówił Morawiecki, program jest ważny dla całej Polski, gdyż pozwoli na odbudowę i odtworzenie linii kolejowych. "Sprawne i sprawcze państwo musi umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie" - podkreślił w kontekście kryzysu za wschodnią granicą i kryzysu uchodźczego w Polsce.

Reklama

Premier podkreślał, że kolej jest ekologicznym, sprawnym i bezpiecznym środkiem transportu, wraca też na nią "moda". Wskazał, że w ramach programu wyremontowano już ponad 400 stacji i przystanków kolejowych i blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano już ponad 1000 km połączeń kolejowych. Zwrócił uwagę, że dzięki nowym projektom m.in. Janów Lubelski zyska nowe połączenia. Podkreślał, że przed 2015 r. tory niszczały, a połączenia zamykano.

Sasin: Program wchodzi w decydującą fazę

Zdaniem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina środa jest historycznym dniem dla całej Polski jak i dla Lubelszczyzny, ponieważ rząd podejmie decyzję o zwiększeniu nakładów na realizację programu Kolej Plus. Ten program wchodzi w nową decydującą fazę - zaznaczył wicepremier. Sasin podkreślił, że na środowym posiedzeniu Rady Ministrów rząd zdecyduje o podniesieniu wydatków na modernizację oraz budowę nowych linii kolejowych w Polsce, a obecny budżet programu z 5,6 mld zł zostanie podniesiony do ponad 11 mld zł. Dzięki większemu finansowaniu podwoić się ma też liczba planowanych inwestycji z 17 do 34.

Reklama

Szef MAP dodał, że szczególne miejsce w programie przewidziane jest dla województwa lubelskiego. Poinformował, że ok. jedna czwarta inwestycji ma być zrealizowana właśnie w tym regionie. Tam też trafi jedna czwarta środków - zaznaczył.