Komisja Europejska dała naszemu rządowi czas do 6 czerwca 2009 roku na wyprzedaż stoczniowego majątku. Ma to pozwolić na kontynuowanie ich działalności i zachowanie miejsc pracy.

Nie obędzie się jednak bez zwolnień i dlatego stoczniowcom wypłacone zostaną odprawy.

Za przyjęciem ustawy głosowało 268 posłów, przeciw było 140, a 7 wstrzymało się od głosu.