Z prezentacji koncernu wynika, że 5,1 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w segment petrochemiczny, 4,5 mld zł pochłoną inwestycje w segment rafineryjny, 3,9 mld zł zostanie zainwestowanych w energetykę, 1 mld w detal, a po 300 mln zł w wydobycie i funkcje korporacyjne.

Reklama

Główne projekty rozwojowe PKN Orlen w 2022 roku to w segmencie rafineryjnym: budowa instalacji hydrokrakingu na Litwie, budowa instalacji bioetanolu II generacji w spółce Orlen Południe, budowa instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) w Płocku i budowa instalacji visbreakingu (dzięki której zostanie pogłębiony przerób ropy naftowej - PAP) w Płocku.

W segmencie petrochemii w tym roku rozbudowywane będą zdolności produkcyjne olefin w Płocku i zdolności produkcyjne nawozów w Anwilu.

W energetyce grupa skupi się na modernizacji aktywów oraz przyłączaniu nowych odbiorców w grupie Energa, budowie bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu oraz na budowie farmy wiatrowej na Bałtyku.

Reklama

Z kolei sieć detaliczna PKN Orlen ma zostać powiększona o ponad 30 stacji i ponad 30 punktów Stop Cafe/Star Connect. Wprowadzone mają też być nowe usługi i produkty.

W ubiegłym roku PKN Orlen zrealizował inwestycje za 9,9 mld zł.