Jedna piąta banków chce w końcówce tego roku ograniczać dostęp do kredytów mieszkaniowych. Podobna część sektora spodziewa się mniejszego popytu na hipoteki ze strony klientów. Tak wynika z opublikowanej we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) ankiety przeprowadzonej wśród przewodniczących komitetów kredytowych.
Reklama
Bank centralny co kwartał pyta osoby odpowiedzialne w bankach komercyjnych za politykę kredytową o to, co działo się w poprzednich trzech miesiącach i jakie są oczekiwania na najbliższy czas. Odpowiedzi są prezentowane jako „procent netto”, czyli różnica między udziałem w aktywach sektora banków udzielających odpowiedzi pozytywnych (mówiących o zwiększaniu dostępności kredytów bądź o wzroście popytu) i negatywnych (sygnalizujących zaostrzanie polityki, spadek zainteresowania ze strony klientów).