Nauki ekonomiczne zmagają się z problemem braku danych z długiego przedziału czasowego – a tylko wielkie zbiory informacji dają większą pewność prawdziwości opisywanych oraz odkrywanych zależności. Ale ta bolączka nauk ekonomicznych staje się ostatnio coraz mniej dotkliwa – pojawiają się już prace wykorzystujące wielowiekowe oraz wielopokoleniowe dane, które zmieniają nasze postrzeganie pewnych procesów. Jak np. tych, które dotyczą stóp procentowych i ekonomicznego awansu społecznego.
Reklama