Przedstawiciele rządu zapowiadają przyjęcie projektów już od około roku. Najnowsza wersja przepisów w sprawie pracy zdalnej (przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) jest obecnie konsultowana w ramach zespołów negocjujących umowę społeczną (w ich skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców).
Reklama