Dopuszczenie do takiej sytuacji doprowadziło do wydania publicznych pieniędzy w sposób nie do końca zgodny z ustawą o finansach publicznych, czyli celowy i oszczędny. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, badając wykonanie zeszłorocznego budżetu KRS.

Reklama

Z wystąpienia pokontrolnego wynika też, że posiedzenia komisji, które miały formę online, trwały bardzo krótko – średnio 66 minut. Możliwość wykonywania czynności służbowych w trybie zdalnym wprowadzono w 2020 r. w związku z epidemią.

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>