Wzrost odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 57,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 51,1 proc., mebli – o 35,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 31,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 28,3 proc., wyrobów z metali – o 20,3 proc., maszyn i urządzeń – o 16,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,1 proc.

Reklama

Spadek produkcji sprzedanej w 6 działach

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2020 roku, wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 16,9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1 proc.

Reklama