Oto, co przepadło w sejmowej komisji

Reklama

Negatywnie opinie otrzymały też poprawki, które zmierzały do przekazania dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Aprobaty posłów komisji sejmowej nie znalazła również poprawka eliminująca przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych, jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych.

Senator Kazimierz Kleina (KO), przedstawiając opinię izby wyższej do ustawy budżetowej na rok 2021 argumentował, że senatorowie skupili się głównie na zwiększeniu dofinansowania służby zdrowia w czasie trwania pandemii.

Reklama

Dla Senatu najważniejszą sprawą, której poświęciliśmy kilka poprawek była kwestia dofinansowania służby zdrowia. Dlatego zaproponowaliśmy odpowiednie zmiany w budżecie. Jedną z nich jest poprawka, która podnosi płace dla tych pracowników, którzy zajmują się zwalczaniem COVID-19 - powiedział Kleina.

"Nie" dla 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie nie wyrazili pozytywnej opinii o poprawce zmierzającej do zwiększenia o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Reklama

Uznania posłów sejmowej komisji nie uzyskała poprawka Senatu przekazująca 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby ani poprawki, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawią program wsparcia psychiatrii dziecięcej - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że "za tym programem też idą konkretne środki finansowe".

Te poprawki przeszły

Posłowie pozytywnie zaopiniowali natomiast m.in. poprawkę postulującą przeznaczenie 39 mln zł na wymianę silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uznanie posłów uzyskała też poprawka ustanawiająca nowy programu wieloletni ”Senior+” na lata 2021-2025.

W sumie do tegorocznego budżetu senatorowie zgłosili 109 poprawek. Polegały one m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększały limit wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Z lokalnych poprawek uznania posłów nie uzyskała m.in. propozycja przekazania 2 mln zł na ochronę zabytków w województwie warmińsko-mazurskim, przekazanie 15 mln zł na przebudowę mostu w Tczewie czy przekazanie 3 mln zł na przebudowę falochronu we Fromborku ani ta przekazująca 10 mln zł na remont szpitala miejskiego w Szprotawie.

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.(PAP)