Senatorowie opowiedzieli się za przekazaniem dodatkowo na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych kwoty 1,9 mld zł, na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych w wysokości 100 proc. kwoty 4 mld zł.

Reklama

Zaproponowano też, aby 120 mln zł przesunąć na leczenie psychiatryczne w związku z powikłaniami po COVID-19, a także przesunąć środki w wysokości 80 mln zł na finansowanie psychiatrii dziecięcej.

Ponadto po 100 mln zł, według propozycji komisji, ma trafić dodatkowo na dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu walki z COVID-19 i na dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł części oświatowej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla samorządów terytorialnych. Ma to zostać sfinansowane ze wzrostu dochodu z Narodowego Banku Polskiego.

Reklama