Krok 1. Informowanie pracodawcy

Reklama

Pracodawca musi widzieć potrzebę zmiany relacji między pracownikami w firmie i dostrzegać korzyści, które może przynieść wprowadzenie intermentoringu. Powinien zatem razem z szerszym gronem kadry kierowniczej zapoznać się z metodą. Najlepiej zaprosić do firmy trenerów intermentoringu na spotkanie informacyjne. Przedstawią oni ideę i zalety metody. Podstawowym celem projektu jest utrzymanie i poprawa efektywności pracy osób po 50. roku życia, ale dodatkowe efekty wspomagające rozwój firmy polegają na poprawie komunikacji w relacjach między pracownikami w różnych grupach wiekowych oraz między pracownikami i szefem. To wartość, która ma olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania, rozwoju i efektywności firmy. Na tym etapie łatwo można się wycofać. Nieprzekonani nie podejmują żadnych dalszych działań. Przekonani przystępują do drugiego kroku.

Krok 2. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla pracowników

To swego rodzaju warsztat usuwania barier międzypokoleniowych i trening umiejętności społecznych. Zgodnie z założeniami metody są to dwudniowe warsztaty dla pracowników poniżej 30. roku życia i powyżej 50. roku życia. Grupy treningowe nie powinny przekraczać dwudziestu osób. Zajęcia - o charakterze treningu interpersonalnego - powinno prowadzić dwóch wykwalifikowanych trenerów intermentoringu. Ich celem jest wzajemne poznanie pracowników z dwóch różnych grup wiekowych, przełamywanie barier komunikacyjnych oraz stereotypów i uprzedzeń. Równolegle odbywają się warsztaty dla kadry kierowniczej, które mają zmotywować menedżerów do stosowania narzędzi zarządzania wiekiem oraz inicjowania własnych sposobów zatrzymania osób po 50. roku życia w organizacji. Wzmocnieniem efektów warsztatów jest wspólny wieczór integracyjny razem z kadrą kierowniczą.

Krok 3. Warsztaty w osobnych grupach wiekowych

Grupa starszych pracowników ćwiczy umiejętności psychospołeczne, między innymi asertywność, umiejętność autoprezentacji i negocjacji. Warsztaty trwają jeden dzień. Równolegle ich młodsi koledzy zapoznają się z programem przekazywania umiejętności informatycznych. W tym wypadku zajęcia przewidziane są na dwa dni. Powinny odbywać się w salach komputerowych wyposażonych w odpowiednią liczbę stanowisk podłączonych do internetu.

Krok 4. Wzajemne przekazywanie doświadczeń z warsztatów

Zajęcia odbywają się ponownie w grupie łączącej starszych i młodszych pracowników. Ci ostatni doskonalą umiejętności informatyczne swoich starszych kolegów. Natomiast starsi przekazują młodszym elementy z warsztatów psychospołecznych z poprzedniego etapu. Zajęcia przewidziane są na dwa dni i chociaż tutaj jedni uczą się od drugich, konieczne jest wsparcie trenerów.

Na tym etapie kończymy program. Pracownicy nagradzani są zaświadczeniami o ukończeniu programu i tytułami mentora.

Krok 5. Codzienna praktyka firmy

Dalej program przebiega w miejscu pracy. Zakładamy, że pracownicy wzajemnie doskonalą swoje umiejętności, ucząc się od siebie w dalszym ciągu, ustawicznie korzystając z nabytej wiedzy. Dzięki wdrożeniu metody intermentoringu osiągamy poprawę relacji interpersonalnych w zakładzie pracy, większą otwartość wobec rozwiązywania problemów, nastawienie na wzajemną pomoc i uczenie się od siebie. Starsi pracownicy poprawiają swoje umiejętności w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych, z kolei młodsi bez oporów i obaw chętnie korzystają z doświadczenia i wiedzy starszych.

Uwaga! Pierwszą grupę pracowników należy wyszkolić, korzystając z pomocy wykwalifikowanych trenerów - psychologów i informatyków. Następne grupy mogą prowadzić trenerzy wewnętrzni z zakładu pracy, którzy brali udział w całym programie i posiadają odpowiednie kwalifikacje formalne.

Elżbieta Kurzej, ekspert w projekcie "Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą", trener modelu intermentoring z Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.