Przez dwa dni specjaliści z Polski i zagranicy zajmujący się realizacją programu Equal podsumują dotychczasowe rezultaty. Przedstawione zostaną dotychczasowe sukcesy oraz przyczyny niepowodzeń niektórych działań.

Reklama

Uczestnicy konferencji "Equal. Masz szanse. Perpektywy" będą przede wszystkim zajmować się perspektywami rozwoju na rynku jak i jego samego. Rynek pracy szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest niezwykle dynamiczny, dlatego prowadzone na nim projekty trzeba nieustannie modyfikować. Ich zadaniem jest ciągłe dostosowywanie się do labilnych elementów. Podczas konferencji Polski rynek pracy zostanie poddany gruntownej analizie.

Ważnym punktem spotkania będzie panel na temat wykorzystania najnowszych technologii przez firmy i pracowników. Nie jest tajemnicą, że nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają np. tworzyć nowe miejsca pracy praktycznie bez żadnych inwestycji. Wystarczy dostęp do internetu i komputer.

Konferencja odbędzie się w Krakowie 13 i 14 grudnia, w hotelu Sheraton. Patronat nad nią objął Lech Witecki, prezes zarządu Fundacji "Fundusz Współpracy".

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada. Kartę zgłoszeniową i ramowy program konferencji można znaleźć na www.maszszanse.pl.