W konkursie mogą wziąć udział małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa oraz inne instytucje korzystające z elastycznego zatrudnienia, np. samorządy, urzędy publiczne, organizacje pozarządowe. Wszystkie instytucje oceniane będą według trzech kryteriów: rodzaju stosowanych elastycznych form zatrudnienia, organizacji pracy (komunikacja, motywacja, przepisy) oraz wrażliwości społecznej (m.in. zatrudnienia osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków pracy dla osób dyskryminowanych).

Reklama

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: www.efez.eu . Informacje można też uzyskać pod numerem 022 671 14 80. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2008 roku.