Reklama

Komisja Europejska obniżyła w czwartek prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na ten i przyszły rok. Dynamika PKB w 2019 r. ma wynieść 4,1 proc. w 2019 r. i 3,3 proc. w 2020 r.

KE tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski; w 2020 r. dynamika 3,3 proc. (opis)

Jeszcze latem br. Komisja Europejska przewidywała, że wzrost w Polsce będzie wynosił 4,4 proc. w 2019 r., a 3,6 proc. w przyszłym roku. Najnowsze prognozy pokazują, że spowolnienie będzie głębsze. Dynamika 3,3 proc. ma się utrzymać również w 2021 r.

Za taki stan rzeczy zdaniem KE ma odpowiadać m.in. nieco słabsza konsumpcja prywatna, która była na niezwykle wysokim poziomie w ub.r. Wysoki popyt wewnętrzny pomógł w utrzymaniu wzrostu PKB na poziomie 4,5 proc. w pierwszej połowie br.

Reklama

W strefie euro, gdzie wzrost ma być znacznie niższy niż nad Wisłą, trend ma być zupełnie inny. Analitycy z Brukseli spodziewają się, że gospodarka eurolandu odbije się lekko w 2020 r. - z 1,1 proc. w bieżącym roku do 1,2 proc. w przyszłym.

Choć rozpędzona polska gospodarka ma znacznie zwolnić w przyszłym roku, będzie mimo wszystko w gronie najprężniejszych. Szybciej mają rosnąć jedynie gospodarki Malty (4,2 proc.), Rumunii (3,6 proc.) oraz Irlandii (3,5 proc.).

Czynnikami niepewności dla perspektyw gospodarczych Polski jest otoczenie zewnętrzne, a w szczególności możliwe zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, które mogą dotknąć polskich producentów.

Raport KE prognozuje spowolnienie wzrostu inwestycji publicznych w Polsce w 2019 r., częściowo z uwagi na problemy z ukończeniem niektórych dużych projektów infrastrukturalnych. "Biorąc pod uwagę mocne zachęty, by w pełni wykorzystać fundusze UE, inwestycje publiczne nadal będą rosnąć w latach 2020 i 2021, ale w umiarkowanym tempie. Dynamika inwestycji prywatnych spowolni, głównie z uwagi na mniejszą pewność co do przyszłego popytu" - podkreśliła KE.

Reklama

Polska ze względu na wysoką międzynarodową konkurencyjność ma dalej zdobywać udziały w kluczowych rynkach eksportowych. Jednak dynamika eksportu spowolni względem poziomów z poprzednich lat na fali osłabienia światowego handlu.

Pogorszenie sytuacji gospodarczej ma mieć jedynie minimalny wpływ na rynek pracy. Według KE bezrobocie w Polski w br. wyniesie 3,5 proc., w przyszłym roku - 3,6 proc., a w 2021 r. - znowu 3,5 proc. Tegoroczny wynik ma być jednym z najniższych w UE, po Czechach (2,1 proc.), Niemczech (3,2 proc.) oraz Węgrzech (3,4 proc.).

Mocny popyt na pracę ma w połączeniu z planowanymi podwyżkami płacy minimalnej i w sektorze publicznym utrzymać dynamikę płac blisko 8 proc. do 2021 r.

Dobre informacje dotyczą też stanu finansów państwa, choć odwrócony ma zostać trend dużych spadków deficytów z ostatnich lat. Komisja obniżyła prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2019 r. do 1,0 proc. PKB z 1,6 proc., a w 2020 r. do 0,2 proc. PKB z 1,4 proc.; w 2021 r. szacuje deficyt na poziomie 0,9 proc. PKB.

Deficyt w tym roku ma wzrosnąć do 1,0 proc. PKB z uwagi na wzrost transferów dla emerytów oraz dla gospodarstw domowych o średnich i wysokich dochodach z dziećmi. Z kolei przyszłoroczny deficyt wynoszący 0,2 proc. ma wynikać z jednorazowych wpływów z opłaty przekształceniowej OFE w IKE, przy założeniu 50-procentowej partycypacji w nowym systemie.

Spadać ma również dług publiczny. W 2019 r. ma wynieść 47,4 proc. PKB, w 2020 r. - 45,5 proc. PKB, a w 2021 r. - 44,3 proc. PKB.

KE prognozuje, że inflacja w Polsce w pierwszym kwartale przyszłego roku osiągnie szczyt w okolicach 3 proc., a następnie obniży się do 2,5 proc. i pozostanie w tych okolicach do końca 2021 r.

"Oczekuje się, że wysokie ceny usług napędzane przez wzrost płac będą głównym czynnikiem utrzymującym inflację na wyższym poziomie niż w poprzednich pięciu latach. Oczekuje się również, że ceny energii elektrycznej wzrosną w 2020 r. Z drugiej strony, wysoka konkurencja na rynku dóbr konsumenckich oraz usług, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka cen ropy na rynkach światowych powinny ograniczać wzrosty inflacji" - podkreśliła Komisja.