1 października br. wchodzi w życie nowelizacja z 30 sierpnia 2019 r. ustawy o PIT oraz ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835). Zmian jest wiele.
Po pierwsze, zmieni się stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym. Dla rozliczenia rocznego za 2019 r. będzie ona wynosiła 17,75 proc., a w kolejnych lat (a więc od 1 stycznia 2020 r.) – 17 proc.
Inna jest więc nowa skala podatkowa za cały 2019 r. (bo uwzględnia obniżkę stawki jedynie na trzy ostatnie miesiące bieżącego roku), a inna będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (patrz. ramki).
Po drugie, podwyższone zostaną też koszty uzyskania przychodów (patrz ramka).
Reklama
Reklama

Kto skorzysta

Na obniżeniu stawki PIT z dotychczasowych 18 proc. skorzystają wszystkie osoby (fizyczne), które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a więc m.in.:
  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, np. menedżerowie,
  • z działalności gospodarczej, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty,
  • z praw majątkowych.
Zmianę odczują nie tylko podatnicy o rocznych dochodach do 85 528 zł (czyli do limitu pierwszego progu podatkowego), ale też zarabiający więcej (ponieważ skala podatkowa jest progresywna).

Jaka stawka

W 2019 r. niższa stawka będzie obowiązywała tylko przez trzy miesiące, dlatego średnia stawka dla całego roku 2019 wyniesie 17,75 proc. Taką też stawkę trzeba będzie uwzględnić w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2020 r., w odniesieniu do całości dochodów za 2019 r.
Natomiast płatnicy, obliczając od 1 października br. zaliczki na PIT, będą potrącać 17 proc. (art. 6 ust. 1 pkt 1 nowelizacji), a nie 17,75 proc.

Można więcej

Może to spowodować u niektórych osób powstanie niedopłaty podatku, którą trzeba będzie uzupełnić przy rozliczeniu rocznym. Przykładowo: z takim problemem mogą się zetknąć osoby, które do tej pory w tym roku nie pracowały, a zostaną zatrudnione na ostatnie trzy miesiące 2019 r. W ich przypadku zastosowanie przez płatnika 17-proc. stawki do zaliczek na PIT będzie oznaczało konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.
Chcąc tego uniknąć, można złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie, by potrącając zaliczki, uwzględniał stawkę 17,75 proc.
Ustawodawca nie przewidział wzoru takiego wniosku. Podajemy przykładowy, który można zastosować (patrz wzór w ramce).
Od 2020 r. nie będzie już takiego problemu, bo przez cały rok od dochodu do wysokości 85 528 zł będzie odprowadzany 17-proc. PIT.

Wyższe koszty

Kolejna dobra wiadomość dla pracowników – w ostatnich trzech miesiącach br. będą obowiązywać wyższe koszty uzyskania przychodów. Podstawowe w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniosą miesięcznie 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł (patrz ramka).
Dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również np. menedżerów, którzy uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście.
Podwyżka kosztów za ostatnie trzy miesiące 2019 r. wpłynie na maksymalną wysokość kosztów rocznych. Przykładowo: dla osób z jednym etatem roczny limit zwiększy się z 1335 zł do 1751,25 zł. Natomiast już od 1 stycznia 2020 r. będzie to 3 tys. zł (patrz ramka).

Kwota zmniejszająca podatek

Nowelizacja zmienia też kwoty zmniejszające podatek i – tak jak skala podatkowa – będą one inne dla całego roku 2019, a inne od 1 stycznia 2020 r. (patrz ramka).
Kwota zmniejszająca podatek za ostatnie trzy miesiące br. wyniesie 525 zł 12 gr. Taką muszą uwzględnić płatnicy, pobierając za ten okres zaliczki na PIT. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej. W tym wypadku pracownik nie może wnioskować o zastosowanie innej kwoty zmniejszającej podatek.

Dochód bez PIT

Natomiast nie zmienia się kwota dochodu wolnego od podatku – tak jak dotychczas maleje ona w miarę, jak zwiększają się zarobki podatnika.
Nadal więc podatnicy, których dochód w ciągu całego roku nie przekroczy 8000 zł, nie płacą w ogóle PIT. Jeżeli zarobią więcej (tj. gdy podstawa opodatkowania wyniesie ponad 8 tys. zł), ale mniej niż 13 tys. zł rocznie, wówczas kwota dochodu wolnego od podatku będzie się stopniowo zmniejszać.
Z kolei u osób, których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, ale nie przekroczy 85 528 zł, dochód wolny od podatku wyniesie 3089 zł (3089 zł x 17,75 proc., co daje kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548 zł 30 gr).
Kwota dochodu wolnego od PIT będzie – tak jak dotychczas – stopniowo się zmniejszać dla osób, które wejdą w drugi próg podatkowy (zarobią 85 528 zł, ale nie więcej niż 127 tys. zł).
Natomiast zarabiający 127 tys. zł lub więcej w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej (tak jak dziś).
Podobnie będzie od 1 stycznia 2020 r. Kwoty zmniejszające podatek zostały uchwalone na takim poziomie, by kwota dochodu wolnego od PIT pozostała na dotychczasowym poziomie. Nadal więc osoby, których roczny dochód nie przekroczy 8000 zł, nie zapłacą w ogóle PIT. A osoby, u których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, lecz nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą podatku od dochodu wynoszącego ok. 3089 zł (ok. 3089 zł x 17 proc. daje kwotę zmniejszającą podatek 525 zł 12 gr).

Zyskają wszyscy

Zmiany wpłyną nie tylko na zarobki podatników zarabiających rocznie do 85 528 zł (czyli do pierwszego progu skali podatkowej).
Przykład
Załóżmy dla uproszczenia, że podatnik uzyska dochód w wysokości 140 tys. zł (po uwzględnieniu wszystkich kosztów pomniejszających przychód). W takiej sytuacji:
• zgodnie z dotychczasowymi przepisami musiałby oddać fiskusowi 32 826 zł podatku,
• po uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 października 2019 r. zapłaci za cały 2019 r. podatek w wysokości 32 612 zł
• w rozliczeniu za 2020 r. (po uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.) odda fiskusowi 31 970 zł. ©℗
Skala podatkowa w 2019 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
Skala podatkowa w 2020 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 r.

Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
nieprzekraczająca 8000 zł 1420 zł
wyższa od 8000 zł, ale nieprzekraczająca 13 000 zł 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
wyższa od 13 000 zł, ale nieprzekraczająca 85 528 zł 548 zł 30 gr
wyższa od 85 528 zł, ale nieprzekraczająca 127 000 zł 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
wyższa od 127 000 zł 0 zł
Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
nieprzekraczająca 8000 zł 1360 zł
wyższa od 8000 zł, ale nieprzekraczająca 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr) × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
wyższa od 13 000 zł, ale nieprzekraczająca 85 528 zł 525 zł 12 gr
wyższa od 85 528 zł, ale nieprzekraczająca 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
wyższa od 127 000 zł 0 zł
Koszty uzyskania przychodów
Jakie koszy Tak jest (w zł) Tak będzie w rozliczeniu za 2019 r. (w zł) Tak będzie od 2020 r.
Miesięcznie
Podstawowe 111,25 250 (tylko w okresie październik – grudzień) 250
Dla dojeżdżających 139,06 300 (tylko w okresie październik – grudzień) 300
Limit roczny
Podstawowe 1335 1751,25 3000
Dla osób dojeżdżających 1668,72 2151,54 3600
Dla wieloetatowców 2002,05 2626,54 4500
Dla dojeżdżających wieloetatowców 2502,56 3226,92 5400
WZÓR
……………………………… ....………………………………
(dane pracownika) (miejscowość i data)
…………………………………
(dane pracodawcy)
Wniosek o obliczanie zaliczek na PIT według stawki 17,75 proc.
Proszę o obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego mi wynagrodzenia w terminie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. z zastosowaniem stawki 17,75 proc.
…………………………………
(podpis pracownika)