"Podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko" - napisano w komunikacie.

Reklama

Krzysztof Szlaga był prezesem Bogdanki od 1 kwietnia 2016 roku.