Zarząd przypomniał, że 23 maja br. upływa 3-letni okres, w którym PKP Intercity ma możliwość dokonania tzw. zamówień uzupełniających na maksymalnie 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) od bydgoskiej Pesy w związku z umową z 2014 r. "Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w pierwotnej umowie, jednak z prawnego punktu widzenia nie jest to wystarczające do tego, aby PKP Intercity mógł z tej możliwości skorzystać. Prawo zamówień publicznych i regulacje unijne wymagają bowiem przy tym spełnienia określonych warunków" - zaznaczono w komunikacie.

Reklama

Spółka wyjaśnia, że pierwotny przetarg jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkretnego projektu, a pojazdy Pesy są przeznaczone do realizacji międzywojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Polski na ściśle określonych relacjach. "Nowe pojazdy powinny być zatem wykorzystywane na tych trasach. Takiej potrzeby nie ma, ponieważ trasy te są w wystarczającym stopniu obsługiwane przez dotychczasowe pociągi nabyte od Pesa" - napisano w komunikacie.

Jak informuje spółka, PKP Intercity powinno wykazać, że ze względów technicznych związanych z ich użytkowaniem jedynie pojazdy Pesa mogą zaspokoić jej ewentualne oczekiwania.

"To oznaczałoby, że gdyby nawet dotychczas wykorzystywane pojazdy nie zapewniały wystarczającej obsługi wskazanych tras, dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby łączenie składów w większe. W takim bowiem przypadku można by mówić o spełnieniu warunku dotyczącego kompatybilności technicznej. Oznaczałoby to, że PKP Intercity nie mógłby np. zwiększyć częstotliwości kursowania pociągów, ponieważ w takiej sytuacji poza składami Pesa Dart na danej trasie mogłyby przecież kursować pociągi innych dostawców" - wyjaśniono.

Kolejowy przewoźnik rozstrzygnął przetarg na dostawę 20 pociągów typu Dart w lutym 2014 r. PKP Intercity wydały na ten cel ok. 1,3 mld zł, w tym ok. 570 mln zł pochodziło z pieniędzy unijnych. Umowa obejmuje również serwis pociągów przez kolejnych 15 lat. Przewoźnik w kontrakcie zagwarantował sobie możliwość dokupienia kolejnych dziesięciu składów.

We wtorkowym komunikacie spółka poinformowała, że PKP Intercity realizuje przyjętą strategię taborową na lata 2016-2020, na którą przeznaczy około 2,5 mld złotych. Strategia taborowa PKP Intercity na lata 2016-2020 zakłada modernizację 455 wagonów oraz kupno 55 nowych. Dodatkowo przewoźnik zamierza kupić 40 lokomotyw - 30 elektrycznych i 10 spalinowo-elektrycznych, a kolejnych 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 w ramach modernizacji będzie przystosowanych do prędkości minimum 160 km/h. Strategia zakłada także modernizację 15 stacji postojowych.

Reklama