Głównym motywem skłaniającym Polaków do emigracji są wyższe niż w Polsce zarobki; 70% osób wskazało na ten motyw emigracji, osoby te zamierzają wyjechać z kraju w ciągu 12 miesięcy. Drugim w powodem jest wyższy standard życia - 40% wskazań, który odnotował największy wzrost - o 18 pkt proc. Pół roku temu emigrację deklarowało 11,9% Polaków.

Reklama

Wynik bieżącego raportu jest pod wpływem czynnika sezonowości występującego na rynku pracy o tej porze roku. Wyjazdy zagraniczne do pracy sezonowej cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Kluczowy natomiast wynik najnowszego raportu jest spadek emigracji Polaków w ujęciu rocznym, który jest podyktowany dobrą sytuacja na rynku pracy - powiedział prezes Work Service Maciej Witucki podczas konferencji prasowej.

Najczęściej emigrację zarobkową biorą pod uwagę osoby pomiędzy 18-24 rokiem życia (40% badanych). Rok temu grupą wiekową, która najbardziej była skłonna do wyjazdu była grupa osób między 25. a 34. rokiem życia (32%).

Najczęściej wskazywany kraj emigracji to Wielka Brytania (19% - wzrost o 5 pkt proc. r/r), kolejne preferowane kierunki wyjazdu to Niemcy (15% - spadek o 2 pkt proc.) oraz inny kraj (13%). Natomiast 23% badanych nie wskazała konkretnego kraju emigracji.

Reklama

Wyjazd rozważają przede wszystkim osoby, które nie mają wyższego wykształcenia 84%, wśród nich jest najwięcej Polaków z wykształceniem średnim - 37% - wzrost o 9 pkt proc.

Największy spadek nastąpił w grupie osób z wykształceniem zawodowym o 6 pkt proc. - jest to grupa pracowników najbardziej poszukiwana na polskim rynku pracy, podano w raporcie.

Reklama

Około 59% potencjalnych emigrantów to osoby pracujące, zatrudnione, podkreślono w raporcie. Wśród zatrudnionych najczęściej myślą o wyjeździe osoby o dochodach poniżej 2 tys. zł netto.

Największy odsetek osób chcących wyjechać za granicę w celach zarobkowych mieszka we wsiach i w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Badanie wykazało, że 3 na 10 Polaków planuje wyjazd z Polski na 3 miesiące - co oznacza wzrost o 12 pkt proc. wobec badania przeprowadzonego pół roku temu. Ponad 28% badanych chce emigrować na rok lub kilka lat, a co piąta osoba chce opuścić kraj na stałe.

Badanie zrealizowano na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown, w okresie 27-2 kwietnia 2017 r; przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=662 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.