Przewodniczący Solidarności w KW Bogusław Hutek nazwał porozumienie, w którym związki zgodziły się m.in. na zawieszenie wypłat 14. pensji przez dwa lata oraz łączenie kopalń, „bardzo trudnym kompromisem”. Zapowiedział, że związkowcy nie zgodzą się na dalsze redukcje wynagrodzeń.

Reklama

Patrzymy na to porozumienie nie przez pryzmat sukcesu, ale wielkiej odpowiedzialności za ponad 30 tys. pracowników Kompanii - dodał szef związku Sierpień 80 w Kompanii Przemysław Skupin.

PGG ma przejąć kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej wraz z całą załogą. Jak poinformował minister Krzysztof Tchórzewski, na najbliższy wtorek w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego nastąpi zawarcie porozumienia z udziałem inwestorów, banków finansujących Kompanię, strony społecznej oraz zarządów KW i PGG.

Początkowo przewidywano, że spotkanie skutkujące powołaniem PGG nastąpi w poniedziałek, ostatecznie jednak termin ustalono na wtorek w południe.

To porozumienie (w przyszły wtorek - przyp. red.) jest związane z tym, żeby pieniądze, które płacą inwestorzy obejmując udziały, zostały wykorzystane do tego, żeby zostały rozpoczęte tam, gdzie potrzeba, inwestycje, oraz wykorzystane do budowania podwalin przedsiębiorstwa - wyjaśnił Tchórzewski.

Reklama

Banki mają również zadeklarować, by spłata zadłużenia Kompanii wobec nich nastąpiła w okresie - jak mówił minister - nie krótszym niż siedem lat, licząc od dnia dzisiejszego.

Reklama

Tchórzewski poinformował, że porozumienie podpisano w wersji wynegocjowanej w minioną sobotę, z „pewnymi zmianami typowo stylistycznymi, uzupełniającymi”. Minister podziękował górnikom i związkowcom za odpowiedzialność oraz wykazanie solidarności w trudnej sytuacji firmy.

Prezes KW Tomasz Rogala ocenił, że podpisanie porozumienia ze związkami otwiera drogę do stworzenia PGG. - To bardzo ważny dzień, ponieważ umożliwia nam zakończenie procesów inwestorskich, przygotowanie wszystkich dokumentów i uruchomienie Polskiej Grupy Górniczej, czyli dużej, stabilnej firmy - powiedział prezes.

Środki pozyskane od inwestorów - zapowiedział prezes - mają być przeznaczone na inwestycje. - Chodzi o udostępnienie nowych złóż z bardzo dobrym węglem, który zwiększy przychody spółki, i unowocześnienie parku technologicznego - wskazał Rogala.

Na końcu tego procesu restrukturyzacyjnego KW i PGG ma się kojarzyć jako duża, stabilna, regionalna firma - podsumował prezes Kompanii.