Nie podałem się do dymisji. Dziś jest mój wielki dzień, udało mi się doprowadzić do powstania wielkiej grupy górniczej - powiedział Tchórzewski.

Reklama

Jak dodał, właśnie dziś, jako szef resortu energii osiągnął "wielki sukces". Nawiązał w ten sposób do podpisanego we wtorek porozumienia ws. zasad utworzenia Polskiej Grupy Górniczej, która przejmie kopalnie Kompanii Węglowej. Udało mi się pogodzić związki zawodowe, banki, firmy energetyczne, by stworzyć potężną grupę górniczą. Również premier Beata Szydło nazwała doprowadzenie do tego porozumienia i powstania PGG wielkim sukcesem i dziękowała wszystkim, którzy do tego doprowadzili, więc dlaczego miałbym podawać się do dymisji? - powiedział Tchórzewski.

Wtorkowe porozumienie dotyczy m.in. sprzedaży 11 kopalń i czterech zakładów Kompanii Węglowej na rzecz PGG. W najbliższych dniach mają być podpisane kolejne umowy dotyczące tworzenia Grupy: umowa inwestycyjna z inwestorami i umowa obligacyjna z bankami. W piątek ma nastąpić formalne przekazanie kopalń Kompanii aktami notarialnymi do PGG i złożenie stosownych dokumentów w sądzie rejestrowym. Grupa ma rozpocząć faktyczną działalność 1 maja. Oznacza też zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do PGG kapitał, oraz przez banki finansujące Kompanię, m.in. w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł, a banków, w postaci obligacji - ponad 1 mld zł.

Reklama

Wśród sygnatariuszy wtorkowego porozumienia, obok zarządów KW i PGG, są inwestorzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP), Towarzystwo Finansowe Silesia, a także banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli też związkowcy z Kompanii.

Reklama

Już wcześniej cała ponad 32,5-tysięczna załoga Kompanii Węglowej otrzymała gwarancję przejścia do nowego podmiotu na zasadach przewidzianych w art. 23 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem wszystkich dotychczasowych uprawnień pracowniczych - zarówno wynagrodzeń jak i dodatkowych świadczeń. Wyjątkiem jest zawieszona maksymalnie na dwa lata tzw. 14. pensja, na co związki zgodziły się w odrębnym porozumieniu. Dotychczasowe regulacje płacowe mają obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy, co ma nastąpić najpóźniej do końca przyszłego roku. Układ ma uprościć zasady wynagradzania i wprowadzić do niego elementy motywacyjne.

Krzysztof Tchórzewski, który kieruje resortem energii od 1 grudnia 2015 r., od początku był zaangażowany w uporządkowanie sytuacji w polskim górnictwie.

Informację pt. "Nasz News: pierwsza dymisja w rządzie Szydło!" "Polityka" przekazała ok. godz. 16.30. Chwilę później informacja ta pojawiła się na Twitterze Polskiego Radia 24, które powołało się na posła PiS Michała Wójcika.