O długofalowym „planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” opracowanym przez Morawieckiego dzisiaj dyskutował będzie rząd. Cały program opiera się na pięciu filarach:
Reklama
Reindustrializacja, czyli ponowny rozkwit przemysłu. Osiągnięte ma to zostać m.in. przez wsparcie dla klastrów i dolin przemysłowych oraz promocję inwestycji zagranicznych. Jednocześnie nasza gospodarka w mniejszym stopniu niż dziś miałaby być imitacyjna (czyli absorbująca zagraniczne rozwiązania), a w większym – innowacyjna w różnych sferach: od leków przez przemysł lotniczy, stoczniowy na spożywczym skończywszy.
Rozwój nowatorskich firm – przestawieniu gospodarki na innowacyjne tory ma służyć nowe, przyjazne biznesowi prawo, usunięcie biurokratycznych barier dla działalności gospodarczej. Do tego dochodzą nowe, prostsze regulacje związane ze wspieraniem start-upów oraz współpracy biznesu z nauką.
Kapitał dla rozwoju, czyli system bonusów zachęcających z jednej strony do oszczędzania, a z drugiej - do inwestowania. W tym celu powołany zostanie Polski Fundusz Rozwoju wspierający szczególnie istotne projekty gospodarcze. Rząd liczy, że w ciągu kilku lat uda się w nim zebrać blisko bilion złotych. Program ma być finansowany zarówno ze środków prywatnych, jak i publicznych (w tym unijnych).
Ekspansja zagraniczna – państwo ma aktywniej wspierać firmy planujące wejście na nowe rynki. Finansowo ma im pomagać Polski Fundusz Rozwoju, zaś merytorycznie – zreformowana przy udziale MSZ dyplomacja ekonomiczna. Zagraniczne placówki mają silniej wspierać działania polskich firm w obu Amerykach, Azji i Afryce. A działania te mają być ukierunkowane zwłaszcza na promocję.
Rozwój społeczny i regionalny – to próba realizacji postulatu PiS o zrównoważonym rozwoju całego kraju. W grę wchodzi wsparcie terenów wiejskich, zmiany w polityce regionalnej i edukacji, rozwój kształcenia zawodowego i dopasowanie go do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Wszystko to ma przynieść rezultaty w postaci wzrostu produkcji przemysłowej, liczby nowych inwestycji i wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB. Program ma zostać przyjęty do końca roku jako oficjalna strategia rządowa.