W przesłanej na tym etapie prac nad ustawą opinii ministra Pawła Szałamachy czytamy, że przekazany projekt znacząco różni się od tego, który przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a uwagi ministra nie zostały w pełni uwzględnione. Minister wskazuje też, że jeden dzień, który dano mu na zaopiniowanie projektu, to za mało. Paweł Szałamacha zwraca uwagę, że koszt projektu z budżetu przewidziano na ponad 17,2 miliarda złotych. Tymczasem w budżecie zapisano na ten cel wydatki o ponad 200 milionów złotych niższe. Krytykuje też wyłączenie niektórych grup osób z grona uprawnionych do rządowej pomocy i stopniowe poszerzanie tego katalogu.

Reklama

Opinia resortu finansów do programu 500 Plus

Minister wnioskuje też, by skreślić zapis pozwalający na podniesienie świadczenia przy korzystnym wskaźniku inflacji. Jego zdaniem, takiej zmiany będzie można dokonać po 3 latach obowiązywania ustawy. Sprzeciwia się też tygodniowemu terminowi na przekazanie samorządom środków na wdrożenie ustawy. Apeluje również o zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, by organy przekazujące różnego rodzaju pomoc społeczną, mogły wymieniać dane z tymi, które wypłacają środki z ustawy 500 Plus.

Według rządowych planów, nowe świadczenie ma obowiązywać od kwietnia. Rząd zastrzega jednak, że wiele zależy od tego jak ułoży się jego współpraca z samorządami przy wypłacie świadczeń. Ministerstwo Finansów krytycznie o programie Rodzina 500 Plus. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.