W przesłanej na tym etapie prac nad ustawą opinii ministra Pawła Szałamachy czytamy, że przekazany projekt znacząco różni się od tego, który przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a uwagi ministra nie zostały w pełni uwzględnione. Minister wskazuje też, że jeden dzień, który dano mu na zaopiniowanie projektu, to za mało. Paweł Szałamacha zwraca uwagę, że koszt projektu z budżetu przewidziano na ponad 17,2 miliarda złotych. Tymczasem w budżecie zapisano na ten cel wydatki o ponad 200 milionów złotych niższe. Krytykuje też wyłączenie niektórych grup osób z grona uprawnionych do rządowej pomocy i stopniowe poszerzanie tego katalogu.

Minister wnioskuje też, by skreślić zapis pozwalający na podniesienie świadczenia przy korzystnym wskaźniku inflacji. Jego zdaniem, takiej zmiany będzie można dokonać po 3 latach obowiązywania ustawy. Sprzeciwia się też tygodniowemu terminowi na przekazanie samorządom środków na wdrożenie ustawy. Apeluje również o zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, by organy przekazujące różnego rodzaju pomoc społeczną, mogły wymieniać dane z tymi, które wypłacają środki z ustawy 500 Plus.

Według rządowych planów, nowe świadczenie ma obowiązywać od kwietnia. Rząd zastrzega jednak, że wiele zależy od tego jak ułoży się jego współpraca z samorządami przy wypłacie świadczeń. Ministerstwo Finansów krytycznie o programie Rodzina 500 Plus. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.