Minister finansów docenia fakt, że przedstawiono kompleksowy pomysł rozwiązania problemów tzw. 'frankowiczów', gdyż problemy te są istotne z punktu widzenia indywidualnych finansów setek tysięcy obywateli. Jednocześnie minister uważa, że proponowane rozwiązania co do zasady są możliwe do przyjęcia, wymagają jednocześnie dopracowania w oparciu o szczegółowe dane z KNF - napisał Szałamacha w komentarzu.

Reklama

Według ministra, za wcześnie jest jednak, aby zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie szczegółowych zapisów proponowanego projektu, gdyż wymaga to analizy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa oraz konsultacji z innymi instytucjami, w których kompetencjach leży polityka monetarna i budżetowa.

Minister finansów jest otwarty na działania rozwiązujące problem w sposób sprawiedliwy, a zarazem bezpieczny dla całego systemu gospodarczego państwa - podkreślił Szałamacha.

Przedstawiony dzisiaj przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy o kredytach walutowych zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów w CHF: dobrowolny, przymusowy i przenoszący własności nieruchomości i innych praw w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu.

Projekt zakłada tzw. kurs sprawiedliwy, tzn. obliczany indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i obowiązujący do końca jej trwania. Projekt zostanie wysłany do KNF wraz z listą pytań, które pozwolą oszacować skutki finansowe tych regulacji.