Polska jest odporna na skutki ewentualnego zaostrzenia sytuacji w Grecji. Po raz kolejny zapewnił o tym prezes Narodowego Banku Polskiego. Marek Belka podkreślił, że wpływ wydarzeń w Grecji na polską gospodarkę może być jedynie pośredni. Powiedział, że relacje z greckimi bankami, czy wymiana handlowa z tym krajem są minimalne i dodał, że "wiemy co robić" w razie rozwoju czarnego scenariusza. Jednocześnie Marek Belka liczy na to, że Grecja porozumie się z wierzycielami, uporządkuje swoją gospodarkę i uniknie wyjścia ze strefy euro.

Reklama

Dziś Grecja poprosiła o 3-letni pakiet pomocowy. W liście wysłanym przez rząd w Atenach do przedstawicieli eurolandu Grecy zadeklarowali też, że zaakceptują część warunków narzuconych przez wierzycieli w zamian za pieniądze.