Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że obniżenie progów to efekt przeprowadzonej reformy systemu emerytalnego. Przeniesienie części pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUS-u spowodowało obniżenie relacji długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto i bez zmiany wysokości progów pojawiłaby się pokusa szybkiego wydania tych pieniędzy.

Reklama

Ekspert przypomina, że choć znaczenie progów ostrożnościowych zmalało po tym, jak w ubiegłym roku rząd czasowo zawiesił skutki przekroczenia jednego z nich. Monika Kurtek uważa jednak, że progi ograniczają ryzyko nadmiernego zadłużania państwa przez polityków.

Premier zapewnił po posiedzeniu rządu, że po wejściu zmian w życie Polska będzie jednym z najbardziej zabezpieczonych w całej Europie państw przed nadmiernym zadłużeniem. Donald Tusk wyraził nadzieję, że dobrze wpłynie to na finansową reputację naszego kraju.