Ten wzrost to efekt przeliczenia cen stałych na bieżące, czyli powiększenia puli przyznanych nam środków o prognozowany przez Komisję Europejską wskaźnik inflacji – prawie 2 proc. w skali roku. W konsekwencji wzrosną budżety wszystkich programów operacyjnych – np. inteligentnego rozwoju o niemal miliard euro – do 8,6 mld euro, a ponad 1,2 mld euro – do 4,4 mld euro. To z tych programów wspierane są m.in. rozwój przedsiębiorczości, w tym mikro, małych i średnich firm, a także osoby gotowe rozpocząć działalność gospodarczą.

Reklama
Ponadto przedsiębiorcy w nowej perspektywie finansowej będą mogli korzystać z COSME, programu na rzecz konkurencyjności małych i średnich firm. – Skierowany jest do przedsiębiorców z całej UE. W listopadzie przyjął go Parlament Europejski, a 5 grudnia ma go zatwierdzić Rada Europy. W sumie do podziału jest 2,3 mld euro, z czego 1,4 mld euro m.in. na gwarancje pożyczek i kredytów – tłumaczył Clement Williamson, szef zespołu ds. COSME KE, podczas konferencji „Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce – dziś i jutro”. Jej patronem medialnym był DGP.
W tej perspektywie finansowej ze wsparcia podobnego programu skorzystało 100 tys. polskich przedsiębiorców, z czego 6 tys. z gwarancji kredytów, pożyczek i leasingu.
Dodatkowo dostaniemy z Brukseli 252 mln euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży ze specjalnej linii budżetowej przeznaczonej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15–24 lat przekracza 25 proc.