W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zdecydował, że budżet COSME na nową siedmiolatkę wyniesie 2,3 mld euro do podziału między wszystkie kraje UE. Podczas czwartkowej konferencji "Europejskie programy wsparcia biznesu w Polsce - dziś i jutro" jej uczestnicy porozmawiają m.in. o różnicach między oboma programami, a także o dotychczasowych efektach programu CIP. Konferencja odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki, a jej patronem medialnym jest "Dziennik Gazeta Prawna".
Reklama
Komisja Europejska chce zmobilizować instytucje finansowe i fundusze podwyższonego ryzyka do wspierania rozwoju firm małych i średnich, w tym start-upów, często zamiast odpowiednich zabezpieczeń kredytowych mających znakomite pomysły na biznes. Dlatego 1,4 mld euro z COSME ma zostać przeznaczone na instrumenty zwrotne dla małych i średnich firm. Będą to zarówno gwarancje kredytowe (do 150 tys. euro) udzielane bezpośrednio firmom, jak i wsparcie funduszy wysokiego ryzyka, które zdecydują się na finansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw z wysokim potencjałem.
W sumie Komisja Europejska oczekuje, że do 2020 r. kredyty z gwarancjami COSME otrzyma 344 tys. małych firm na kwotę ok. 22 mld euro. COSME ma także przyczyniać się do międzynarodowej ekspansji MSP. Firmy będą mogły liczyć na sfinansowanie udziału w misjach gospodarczych, targach i wystawach, a także pomoc prawną przy wchodzeniu na nowe rynki. Między innymi na ten cel przeznaczona zostanie reszta pieniędzy z programu.