Badanie PwC, które zostało zaprezentowane w środę dziennikarzom, objęło ubiegłoroczne wynagrodzenia prezesów i członków zarządów 140 spółek giełdowych. Jak podano, źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były m.in. sprawozdania finansowe spółek za 2011 r.

Reklama

Wśród dziesięciu najlepiej zarabiających w 2011 r. prezesów zarządów drugie miejsce zajął prezes TU Europa Jacek Podoba, który zarobił ok. 8,7 mln zł, na trzeciej pozycji uplasował się szef Grupy TVN Markus Tellenbach - ponad 7,3 mln zł. Dziesiątkę zamyka prezes Pekao Luigi Lovaglio - z ok. 3,4 mln zł.

Eksperci z PwC wykazali, że spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa oferowały znacznie niższe wynagrodzenia swoim członkom zarządów - średnio o ok. 30 proc. mniej niż inne firmy z WIG20 (indeks największych spółek GPW) i o 25 proc. mniej niż z mWIG40 (indeks giełdowy średnich spółek notowanych na GPW).

W badaniu PwC wskazano, że spółki z indeksu WIG20 przeciętnie płaciły w ubiegłym roku prezesom i członkom zarządu ok. 1,75 mln zł rocznie, czyli prawie półtora raza więcej niż w spółkach z mWIG40 i prawie dwa razy więcej niż z sWIG80 (indeks giełdowy małych spółek GPW). Dla porównania osoby zarządzające w spółkach z indeksu WIG20 w 2010 r. średnio otrzymywały po ok. 1,4 mln zł.

W 2011 r. wynagrodzenia osób zarządzających wzrosły o ok. 18 proc. w porównaniu z 2010 r. Znacznie wyższy - o 25 proc. - był wzrost uposażeń samych prezesów, niż pozostałych członków zarządu. Wynagrodzenia członków zarządu rosną szybciej, niż pozostałych pracowników - potwierdził Artur Kaźmierczak z PwC.

Reklama

Z rankingu wynika, że w ubiegłym roku najwięcej zarobili członkowie zarządów: TVN (WIG20) - przeciętnie ok. 4,5 mln zł, firmy mediowej CCIINT (mWIG40)- ponad 2,8 mln zł, BRE Banku (WIG20) - ponad 2,5 mln zł. Ranking zamyka ING Bank Śląski (mWIG40)- z ponad 1,6 mln zł.

Reklama

W badaniu wskazano, że w ubiegłym roku największe średnie roczne wynagrodzenia otrzymały władze spółek mediowych i z branży rozrywki - po ok. 2,88 mln zł. Mniej zarobili prezesi z sektora finansowego, np. ubezpieczeń - średnio ok. 2,82 mln zł, z sektora bankowego - ok. 1,88 mln zł, a z rynku kapitałowego - ok. 1,58 mln zł.

W pierwszej dziesiątce najlepiej płacących branż w 2011 r. znajdują się te same sektory co w roku 2010 r. Wyjątek stanowi energetyka, która z 18. miejsca w 2010 r. weszła w 2011 r. na pozycję dziewiątą, zastępując firmy deweloperskie, które spadły na 17. pozycję - powiedziała Dominika Jędrzejewska z PwC.

Barbara Mierzejewska z PwC dodała, że "większość spółek objętych badaniem zanotowała w ostatnim roku poprawę wyników", a w efekcie wzrosły premie władz firm. Badanie wykazało, że w porównaniu z 2010 r. udział premii w stosunku do innych składników wynagrodzenia prezesów i członków zarządów wzrósł z 28 proc., do 35 proc. w 2011 r.

PwC działa w 158 krajach, zatrudnia blisko 169 tys. osób. Zajmuje się m.in. audytem, doradztwem biznesowym, podatkowym i prawnym.