Dziennik jest zdania, że nawet jeśli Austria, Słowacja i Holandia przegłosują zwiększenie pakietu pomocowego do około 440 miliardów euro, "absolutnie nie wystarczy to do złagodzenia kryzysu, narastającego w związku z długiem Włoch, osłabionymi bankami francuskimi i nasilającymi się problemami gdzie indziej".

"Europa potrzebuje zupełnie innego podejścia, jak zwiększenie zdolności funduszu ratunkowego do pożyczania do 2-3 bilionów dolarów" (1,2-2,2 biliona euro) - pisze "NYT" w komentarzu redakcyjnym, zatytułowanym "Więcej tego samego nie uratuje Europy".

"Zadłużenie Grecji wciąż rośnie, banki europejskie mają coraz więcej problemów, a inwestorzy coraz bardziej wątpią, czy Europa ma wolę polityczną, aby ustabilizować niespokojne rynki akcji" - czytamy w artykule.

Nowojorska gazeta krytykuje posunięcia oszczędnościowe wprowadzane przez rządy europejskie, jak nowy podatek od nieruchomości w Grecji i zatwierdzenie przez Parlament Europejski kar finansowych dla krajów za wysokie deficyty budżetowe. Podobnie jak administracja USA, NYT uważa, że kraje UE powinny raczej postawić na pobudzenie wzrostu ekonomicznego w zadłużonych krajach.