Ponadto Warszawa będzie mogła pozyskać dodatkowe środki z unijnego budżetu, zgłaszając swoje projekty energetyczne i transportowe do sfinansowania w ramach nowego, zaproponowanego w projekcie budżetu Funduszu Infrastrukturalnego.

Reklama

W latach 2007-2013, w ramach obecnego wieloletniego budżetu, Polska otrzyma z polityki spójności 69 mld euro (według cen stałych z 2011 roku).

KE proponuje też, by część budżetu zasilana była z opodatkowania transakcji finansowych oraz części przychodów z podatku VAT (ale nie proponuje podwyższenia minimalnej stawki tego podatku). Nie potwierdziły się informacje, że nowym źródłem finansowania budżetu staną się uprawnienia do emisji CO2. Ta krytycznie oceniana przez Polskę propozycja nie pojawiła się w ostatecznej wersji propozycji Komisji Europejskiej.

Nowy siedmioletni budżet UE wyniesie 972,2 mld euro - wynika z propozycji przyjętej przez Komisję Europejską. Przy czym KE proponuje zmniejszenie unijnego budżetu z 1,06 proc. do 1 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB).

Środki przeznaczone na politykę spójności mają wynieść według propozycji KE 376 mld euro. Przy czym KE proponuje stworzenie nowej kategorii regionów przejściowych,które mogłyby korzystać z budżetu spójności. Wspólna Polityka Rolna ma pozostać jedną z dwóch (po polityce spójności) najważniejszych unijnych polityk z budżetem wysokości 371,72 mld euro.

W nowym wieloletnim budżecie KE proponuje stworzenie specjalnego funduszu infrastrukturalnego (40 mld euro i 10 mld ze środków spójności), zwiększenie środków na badania i innowacyjność (80 mld euro)oraz na młodzież (15,2 mld euro na program wspierajacy edukację).

Na politykę zagraniczną UE KE chce przeznaczyć 70,2 mld euro, oraz 16 mld euro na politykę sąsiedzką.