W dorocznym raporcie o gospodarce amerykańskiej MFW ostrzegł, że jeśli Kongres nie podniesie pułapu zadłużenia - wynoszącego obecnie 14,3 biliona dolarów - może dojść do obniżenia wiarygodności kredytowej USA i zaburzeń na światowych rynkach finansowych.

Reklama

"Limit długu federalnego powinien być szybko podniesiony, aby uniknąć poważnego wstrząsu dla gospodarki i globalnych rynków finansowych" - stwierdzono w raporcie. Ostrzeżono, że w razie nie podniesienia limitu dojdzie do "nagłego wzrostu stóp procentowych i obniżenia rankingu kredytowego państwa".

MFW przewiduje, że wzrost gospodarki USA może być nieco szybszy dopiero w drugiej połowie dekady, gdyż na razie spowalniają go problemy budżetowe, wysokie bezrobocie i trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym.

Na koniec tego roku wzrost PKB Stanów Zjednoczonych powinien - według MFW - wynieść 2,5 procent, a w 2012 roku - 2,75 proc. W przyszłym roku - roku wyborów prezydenckich - MFW prognozuje zmniejszenie bezrobocia do 8,4 procenta. Obecnie wynosi ono 9,1 procenta.

W raporcie wyrażono poparcie dla polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która utrzymuje stopę procentową na minimalnym poziomie w celu pobudzenia gospodarki do wzrostu.