>>>Ten program rozliczy cię z fiskusem

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy obniżającej zasiłki chorobowe służb mundurowych. Funkcjonariusze i żołnierze mieliby dostawać zasiłek chorobowy taki jak cywile, czyli zamiast 100 proc. - 80 proc. pensji.Na prawie 100 tys. policjantów każdego dnia na zwolnieniu lekarskim przebywa około 6 tys. funkcjonariuszy - wynika z danych Komendy Głównej Policji.

Projekt ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.

Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia uposażeń przeznaczone będą w całości na fundusz nagród i zapomóg. "Obniżenie zasiłku w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy korzystających ze zwolnień lekarskich w szczególnych okolicznościach, np. z tytułu wypadku w drodze do służby lub ze służby, wypadku w czasie służby czy choroby w czasie ciąży" - powiedziała PAP rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak.