Przez 37 miesięcy członkostwa Unia przekazała nam ponad 58,3 mld zł. Polska wpłaciła w tym czasie do wspólnego budżetu prawie 29,5 mld zł - wylicza "Parkiet".

A będzie jeszcze lepiej. "Te proporcje pod koniec 2008 roku będą lepsze, nawet 1 do 3" - mówi Artur Bartoszewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". "Wynika to z tego, że dopiero teraz zaczynają wpływać do Polski pieniądze przeznaczone na największe inwestycje infrastrukturalne" - dodaje.

Od początku uruchomienia programów operacyjnych na lata 2004-2006 beneficjenci otrzymali łącznie 15,8 mld zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, co stanowi ponad 48 proc. wszystkich pieniędzy w ramach polityki spójności. Większość pozostałych 52 proc. musimy wydać do końca przyszłego roku.

Jeszcze w tym roku, o ile Komisja Europejska zatwierdzi nasze programy operacyjne, Wspólnota przekaże nam ponad 5 mld zł na poczet nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 - przypomina "Parkiet".