Żeby obcokrajowiec mógł przyjechać do Polski do pracy, będzie musiał mieć jedynie oświadczenie polskiego pracodawcy, że ten go zatrudni. Na tej podstawie zostanie wydana mu wiza pracownicza. Ukraińcy, Białorusini czy Rosjanie będą więc mogli sezonowo zatrudniać się bez przeszkód np. na roli lub na budowach. Azjaci z kolei będą mogli zatrudniać się przy robotach publicznych (remonty budynków, budowa dróg itp.)

Na takich uprzywilejowanych zasadach obcokrajowiec będzie mógł pracować jedynie przez trzy miesiące w roku. Potem będzie musiał wrócić do swojego kraju lub postarać się o zezwolenie na dłuższą pracę w Polsce.

To pomysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób resort chce złagodzić niekorzystny trend dla gospodarki, polegający na masowej emigracji polskich pracowników na Zachód. W samej tylko branży budowlanej brakuje dziś bowiem około 150 tysięcy pracowników.