Choć podwyżka tego progu jest niby niewielka (bo tylko o 35 zł), to dzięki niej prawo do zasiłku zyska aż 150 tys. rodzin, które wcześniej takiego prawa nie miały. To dobra informacja. Ale świadczy ona również o ogromnej skali ubóstwa w Polsce.

To nie jedyna pozytywna zmiana, która nastąpiła w październiku. Zasiłki dla najuboższych dostanie też więcej osób samotnych. Do tej pory świadczenie przysługiwało tylko samotnym, których miesięczny dochód nie przekraczał 461 zł miesięcznie. Teraz nie może on przekroczyć 477 zł. Tym samym liczba samotnych osób pobierających taki zasiłek wzrośnie o 12 tysięcy.