Najbardziej dochodowe są obecnie lokaty w dolarach. Najwyższe dostępne w Polsce oprocentowanie lokaty w amerykańskiej walucie wynosi 4,43 proc. rocznie. Tylko nieznacznie mniejsze jest oprocentowanie najlepszych depozytów w złotówkach - 4,03 proc. rocznie. Na lokacie w euro można było zarobić maksymalnie 2,23 proc. rocznie i nawet po podwyżce oprocentowania inwestycje w euro pozostaną najmniej dochodowe.

Ostatni raz Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe w czerwcu - również o 0,25 proc. Od grudnia 2005 Bank podwyższał stopy procentowe już czterokrotnie, za każdym razem o 0,25 proc.

W czwartek decyzję o podwyżce stóp procentowych o 0,25 proc. ogłosił niespodziewanie również Bank Anglii. Główna stopa procentowa została tam podwyższona do 4,75 proc. Była to pierwsza podwyżka stóp w Wielkiej Brytanii od dwóch lat.