Najboleśniej reformy odczuje warszawska centrala grupy PZU. Cel? Koszty niższe o 200 mln zł rocznie. Restrukturyzacja jest niezbędna, bo koszty PZU rosną szybciej niż przychody z polis.

Redukcja kosztów działalności jest jednym z elementów strategii grupy PZU do 2010 r., przygotowanej jeszcze przez poprzedni zarząd - czytamy w "Pulsie Biznesu". Jest też jednym z priorytetów nowego zarządu kierowanego przez Jaromira Netzla.