Jeśli projekt zostanie przyjęty, emerytury będą wyliczane nie tylko w oparciu o inflację ale i od wzrostu średniej pensji. Przy obecnych przepisach, emeryci mogliby dostać podwyżkę dopiero za trzy lata! W marcu odebrali bowiem wyższe emerytury, a przy dzisiejszym wzroście cen 5-procentowy próg inflacja przekroczy znów w 2009 r.

Projektem podwyżek dla emerytów w najbliższych tygodniach ma zająć się rząd, a do Sejmu dokument trafi najwcześniej we wrześniu. Jeśli tylko posłowie szybko się nim zajmą, podwyżka zostanie wpisana do budżetu na 2007 r. Potrzeba na nią co najmniej 2,3 mld zł.