To jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Gorzej pod tym względem mają tylko Amerykanie i mieszkańcy Meksyku. Dużo lepszą opiekę zdrowotną mają natomiast nasi sąsiedzi. Czesi współfinansują zakup lekarstw tylko w 23 proc., Słowacy w 17, a Niemcy w 25 – wyliczają eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Każdy Polak wydaje na opiekę zdrowotną średnio 805 dolarów rocznie. By należycie zadbać o zdrowie, musimy wysupływać coraz więcej pieniędzy z domowych budżetów. OECD wyliczyła, że w ten sposób dofinansowujemy służbę zdrowia w 30 proc. W 1990 r. aż 96 proc. pieniędzy wydawanych na ochronę zdrowia pochodziło z funduszy publicznych, a tylko 4 proc. z prywatnych.

Mniej niż my dokładają (procentowo) na opiekę zdrowotną mieszkańcy bogatych państw, takich jak Niemcy, Francja i Japonia, a także państw o porównywalnym poziomie rozwoju - Czech, Słowacji i Węgier – informuje "Życie Warszawy".