Podczas wakacji pracę w charakterze np. kelnerów chętnie podejmują studenci. Zatrudniani są m.in. na podstawie umowy o pracę. W wyniku nałożonych na pracodawcę – płatnika obowiązków, odprowadzane są od określonego wynagrodzenia składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Jednak nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę jest opodatkowane.

Reklama

Znaczną część wynagrodzenia młodych ludzi, którzy w wakacje są zatrudnieni w restauracjach, pubach czy kawiarniach, stanowią napiwki. W praktyce pojawiają się spory, jak pracodawca powinien je traktować, czy jako przychody ze stosunku pracy czy dochód z innych źródeł.

Więcej informacji: Napiwkiem trzeba podzielić się z fiskusem

p