Co dzień zasypywani jesteśmy ofertami wzięcia udziału w różnych konkursach. Najczęściej wygrać można drogie auto bądź gotówkę. Na udział w takim konkursie zdecydował się nasz czytelnik, pan Józef. Wygrał samochód w konkursie organizowanym przez telewizję. Ta jednak nie chce wydać mu nagrody, dopóki nie zapłaci 10-proc. PIT od wartości nagrody. Telewizja postępuje zgodnie z prawem. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT organizator gry zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. Dlatego właśnie nie przekazuje naszemu czytelnikowi jego nagrody, dopóki nie upewni się, że ten wpłacił podatek.

Reklama

Łukasz Strzelec, doradca podatkowy z Ernst & Young zauważa, że przepisy nie przewidują rozwiązania, które umożliwiałoby podatnikowi odebranie nagrody rzeczowej i dopiero w kolejnym kroku, po jej spieniężeniu, przekazanie płatnikowi należnego podatku.

Więcej informacji: Odbiór nagrody rzeczowej po zapłacie PIT

p