Jednym ze sposobów zmniejszenia dziury budżetowej jest poprawienie efektywności ściągania zaległości podatkowych. Zdaniem Joanny Patyk, doradcy podatkowego w BDO Numerica International Auditors & Consultants, zwiększenie ściągalności zaległości podatkowych może nastąpić w dwojaki sposób.

Reklama

Po pierwsze, poprzez wprowadzenie nowych środków egzekucyjnych (bardziej skutecznych) od obecnie istniejących i uregulowanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. "To wymaga jednak zmian legislacyjnych" – wskazuje Joanna Patyk.

Więcej informacji: Rząd szuka oszczędności, a podatnicy zalegają 18 mld zł

p