Telekomunikacja Kolejowa uruchomiła system informacyjny, dzięki któremu będzie można sprawdzać rozkład jazdy pociągów przez komórkę, a w przyszłości kupić bilet. Kontrolowana przez Skarb Państwa i PKP, działająca pod marką TK Telekom, spółka wdrożyła pierwsze elementy systemu informacyjnej obsługi transportu kolejowego SITKol. Działa portal www.sitkol.pl, który umożliwia uzyskanie informacji o rozkładzie i zaplanowanie podróży w Polsce i Europie. W przypadku Warszawy system jest zintegrowany z rozkładem jazdy transportu miejskiego.

>>>Więcej informacji: Bilet na pociąg będzie można kupić przez komórkę

p