"Trwają konsultacje społeczne nad przygotowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych"- pisze "Gazeta Prawna". To członkowie spółdzielni będą decydować, czy pozwolą lokatorom dalej kupować mieszkania za złotówkę, czy też wprowadzą dodatkowe opłaty.

W ciągu półtora roku obowiązywania nowych zasad przekształceń mieszkań spółdzielczych z taniego wykupu skorzystało ponad pół miliona lokatorów. Wniosków nie złożyło dotąd lub też czeka na ich realizację jeszcze 400 tysięcy członków.

Zdaniem "Gazety Prawnej", władze społdzielni często bezprawnie wstrzymuja wykupy lokali. Jedynym wyjściem jest wtedy wystąpienie do sądu z pozwem o wydanie zastępczego oświadczenia woli za spółdzielnie. "Oznacza to, że zgodę zarządu na przekształcenie zastapi decyzja sądu" - mówi Joanna Borczyk z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.