"Igreki" chcą "żyć, zanim zaczną pracować", czy też "pracować i żyć". Do pracy "od - do" wyrażają dużą niechęć. Cenią sobie elastyczne formy zatrudnienia i swobodę działania. Nierzadko jest to ważniejsze niż zarobki, ponieważ kojarzy się z wolnością.

Reklama

Co ich charakteryzuje:

 • przywiązanie do nieograniczonej wolności słowa,
 • wiara w "kapitalistyczny prometeizm",
 • głęboka niechęć do wszelkiego typu regulacji, w tym szczególnie regulacji narzucanych przez instytucje państwowe,
 • akceptacja ideologicznych założeń ruchów o podłożu anarchistycznym,
 • wskazywanie na wewnętrzny rozwój jako zasadniczy cel ludzkiego życia,
 • pragmatyczne podejście do rozwiązywanych problemów,
 • tolerancja, nastawienie na różnorodność, racjonalizm i materialistyczne podejście do życia,
 • odrzucanie autorytetów i wszelkich dogmatów,
 • etos indywidualizmu.

Jaki jest ich stosunek do pracy:

 • koncentracja na sobie i życiu prywatnym,
 • świadomość bilateralnej relacji pracodawca – pracownik,
 • niechęć do pracy "od - do",
 • oczekiwanie większej elastyczności od pracodawcy,
 • nastawienie na budowanie osobistej marki,
 • skłonność do zakładania własnego biznesu,
 • deklarowanie chęci wyjazdu za granicę,
 • krytyka tradycyjnych form pracy.

Jaki jest ich stosunek do kariery:

 • Sam muszę zadbać o moją karierę zawodową. Jestem lojalny wobec firmy dopóki czuję, że „idę do przodu”, rozwijam się.
 • Praca, którą wykonuję służy osiąganiu konkretnych celów, realizowaniu osobistego planu rozwoju.
 • Jestem kimś wyjątkowym. Chcę uczestniczyć w ważnych i niecodziennych projektach.
 • Przełożony jest takim samym pracownikiem jak ja, tylko z większymi uprawnieniami. Ważne są dla mnie relacje partnerskie. Autorytet nie wypływa z władzy.

Co ich motywuje i buduje ich lojalność:

 • stymulujące środowisko pracy, zmiany, elastyczność,
 • możliwość stałego rozwoju, ścieżki kariery zawodowej,
 • indywidualne cele,
 • wynagradzanie za osiągnięcia i wyniki,
 • atmosfera wyjątkowości i ważności realizowanych celów dla organizacji, społeczności lokalnej,
 • możliwość godzenia życia zawodowego i osobistego,
 • kultura organizacyjna promująca otwartą komunikację, możliwość wymiany poglądów i idei.

Dorota Jaślan, ekspert projektu "Enter. Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia"

Źródło: E. Chester "Getting Them to Give a Damn", Kaplan Business 2004