1.Wyposaż flexi-pracownika w odpowiednie narzędzia pracy mobilnej, np. komórkę, szybki komputer. Upewnij się, że jest podłączony do internetu. Dobry sprzęt i szybkie łącze usprawni pracę.

2.Upewnij się, że pracownik zna strukturę przedsiębiorstwa i potrafi szybko skontaktować się z odpowiednimi osobami w firmie. Przełożony nie może być skrzynką kontaktową flexi-pracownika.

3. Zadbaj o utrzymanie relacji między pracownikami w firmie a flexi-pracownikiem. Określenie z góry możliwości spotkań integracyjnych albo zezwolenie pracownikom na używanie komunikatorów internetowych lub skype’a może być dobrym pomysłem.

4. Pamiętaj o konieczności ubezpieczenia sprzętu komputerowego i bezpieczeństwie sieciowym. Zagwarantuj flexi-pracownikowi dostęp do sieci firmowej poprzez VPN (virtual private network) i specjalny token.

5. Pamiętaj, że ustawa gwarantuje ci możliwość 3-miesięcznego okresu próbnego. Jeśli w tym czasie uznasz, że flexi-pracownik nie jest wystarczająco efektywny lub że taka formuła zatrudnienia nie jest dla ciebie korzystna, możesz odstąpić od umowy.

6. Przy zawieraniu umowy o flexi-pracy ustal regulamin, w którym znajdą się punkty dotyczące możliwości kontroli, weryfikacji obecności flexi-pracownika na stanowisku pracy i sposobu przesyłania efektów jego pracy.

7.Wyznacz osobę w firmie, która będzie „mężem zaufania” dla flexi-pracowników i odbierze negatywne sygnały związane z problemami takiej formy zatrudnienia. Pomoże ci to reagować szybko na informację zwrotną.

8.Czy ustaliłeś jasno i precyzyjnie, czym twój flexi-pracownik będzie zajmować się w domu? Czy wiedzą o tym inni twoi podwładni?

9.Pamiętaj, że flexi-pracownik ma takie samo prawo do awansów, szkoleń i korzystania z pomieszczeń pracodawcy jak pozostali pracownicy. Nie dyskryminuj flexi-pracownika!

10.Dbaj o spójność danych – uzgodnij z flexi-pracownikiem codzienne przesyłanie dokumentów na sieć firmową. To zapobiegnie pracy na kilku wersjach oraz zapewni tzw. backup w przypadku awarii komputera flexi-pracownika.

Źródło: Kampania „Bądź flexi”, www.flexipraca.pl